2021, Editie 5

Met:
  • ‘In elke situatie zijn er kansen. dat is het mooie van ondernemerschap’
  • Schuldenaanpak effectiever nu vroegsignalering in wet is verankerd
  • Extra schuldregeling nodig om mkb door coronacrisis te helpen
  • Debat: schuldenproblematiek tegen het licht van corona
  • Stichting BKR en corona: de stand van zaken
  • ‘Ik was het overzicht over mijn financiën kwijt’
  • Kredietbarometer
2020, Editie 4
2020, Editie 3
2020, Editie 2